NEFUNGUJE Vám PC?

PROBLÉMY s Internetom?

Trápia Vás VÍRUSY?


Volajte SOFIS, Váš najlepší PC servis

PC MYŠ ZA 1 EURO

Pri servise ako

darček ZADARMO


PC SOFIS, Váš najlepší servis

Zálohovanie a obnova pevného disku

K strate dát dochádza pri poškodení alebo zlyhaní digitálneho nosiča, na ktoré sa ukladajú dáta v elektronickej forme. Zlyhanie takéhoto nosiča môže byť zapríčinené jeho konštrukciou alebo životnosťou a nemusí vždy znamenať, že prídete o dáta!

Existujú postupy a technológie ako dáta obnoviť.

Ceny a náročnosť takéhoto postupu je závislá od povahy zlyhania nosiča t.j. elektronickej, mechanickej a jeho trvania. Zálohovanie poškodených dát z pevného disku: Máme na mysli tieto pevné disky: ATA, SCSI, S-ATA, Fibre Channel.

Zálohovanie:

  • ak došlo k poruche elektroniky, resp. odišiel motorček
  • ak došlo k poruche čítacích/zapisovacích hláv
  • ak došlo k poškrabaniu diskových platní alebo zadreniu ložísk
  • ak došlo k poškodeniu Servisnej oblasti disku
  • ak došlo k zmazaniu údajov, zrušeniu logických partícii, preformátovaniu, pri napadnutí vírusom
Kde nás nájdete